Get Adobe Flash player
 


SERWIS

Dysponujemy kilkoma samochodami ciężarowymi i osobowymi, jesteśmy w stanie szybko odpowiedzieć na zgłoszenie awarii.
Prosimy o wypełnienie formularza "Zamówienia usługi serwisowej"

Formularz zamówienia usługi serwisowej

Po wydrukowaniu i wypełnieniu prosimy o przesłanie na fax nr 52-321-15-12, lub e-mail biuro@3d.com.pl
Po otrzymaniu zamówienia skontaktujemy się z Państwem.
Telefony kontaktowe:
Telefon do biura +48 52-321-02-77, +48 605-201-112, +48 669-550-335

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUGI SERWISOWEJ ON-LINE

Zamawiam usługę serwisową: gwarancyjną pogwarancyjną

Warunkiem przyjęcia naprawy gwarancyjnej jest przesłanie faxem lub emailem posiadanej karty gwarancyjnej

Nazwa zamawiającego
Adres
województwo, kod,miejscowość, ulica
E-mail*
(na podany email przesłana zostanie kopia niniejszego formularza)

Telefon
Nazwa obiektu sportowego (miejsca instalacji)
Adres
województwo, kod,miejscowość, ulica
Osoba kontaktowa
Imię i nazwisko, stanowisko, telefon stacjonarny i komórkowy
Opis usterek: (wypełnienie obowiązkowe)

Data zakupu urządzenia
Nr seryjny tablicy
Okres gwarancji
         Seria wyrobu zaznacz odpowiednie pole
         DTS DTS Junior DTS Profi
         TW zegar inne

Płatnik - wypełnienie obowiązkowe
(Obciążamy kosztami usług serwisowych w przypadku zleceń pogwarancyjnych oraz gwarancyjnych, kiedy usterki nie są objęte gwarancją, wystąpiły z winy użytkownika lub wezwanie serwisu bylo nieuzasadnione)


Nazwa płatnika
Adres
województwo, kod,miejscowość, ulica
NIP
Forma płatności gotówka
przedpłata
przelew    dni
Proponowany termin wykonania, dodatkowe uwagi

Oświadczam, że znane są mi warunki gwarancji i serwisu W.P. 3D. Jestem świadom, że w przypadku zaistnienia usterki nie objętej zakresem gwaracnji zostanę obciążony kosztami dojazdu i usług.
Upoważniam Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
Oświadczam, iż została przeprowadzona kontrola stanu zabezpieczenia zasilania tablicy (bezpieczniki).