Get Adobe Flash player
 


UDZIAŁ W TARGACH

W dniach 22-25 października 2013 roku na terenie kolońskiego centrum wystawienniczego Koelnmesse odbyła się kolejna edycja organizowanych co 2 lata międzynarodowych targów branży rekreacyjno – sportowej FSB 2013. W wystawie udział wzięły 622 firmy z 44 krajów. Zaprezentowały one pełną gamę innowacji, produktów i usług dla obiektów rekreacyjnych, sportowych oraz basenów. Targi FSB 2013 odbywały się równolegle z wystawą branży basenowej, welness i spa pod nazwą Aquanale 2013.

Wystawa zajęła 67.000 m2. Nasze stoisko miało powierzchnię 15 m2. Zgodnie z założeniami oprócz dotychczasowej oferty zaprezentowaliśmy dwie nowe serie tablic wyników sportowych tj. "DUO" i "ORLIK". Był to nasz drugi udział we wspomnianych targach. W porównaniu do FSB 2011 zauważyliśmy znaczny wzrost zainteresowania naszą firmą i produktami, co miało bezpośrednie przełożenie na liczbę osób odwiedzających nasze stoisko. Było to o tyle satysfakcjonujące, że ogólne zainteresowanie wystawą było mniejsze.

Największą frekwencję można było zauważyć w drugi i trzeci dzień wystawy. Z bliżej zainteresowanymi klientami odbyliśmy spotkania, których celem było dostosowanie naszej oferty do potrzeb użytkowników a w efekcie do nawiązania późniejszej współpracy.

Dziennie odwiedzało nas ok. 50 osób lub grup, co w sumie dało ponad 200-stu gości targowych. Z tej liczby możemy wyodrębnić ok. 60-ciu potencjalnych nabywców. Naszymi gośćmi byli przedstawiciele firm z branży sportowej, budowlanej, członkowie klubów sportowych, działacze, urzędnicy, trenerzy oraz zawodnicy z całego świata. Rozmowy z nimi zakończyły się wymianą kontaktów. Skany otrzymanych wizytówek z danymi teleadresowymi stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Część z odwiedzających nasze stoisko osób mieliśmy już okazję poznać podczas pierwszego udziału w FSB 2011. Nasza ponowna obecność, jak i fakt, że byliśmy jedynym polskim producentem elektronicznych tablic wyników sportowych dodatkowo umocniła wiarygodność firmy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.